Issue 10, 1982


Литературна мисъл
Петър Велчев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Томова
info@litmis.eu
Институт за литература
Луко Захариев
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Колев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Петев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Ташков
info@litmis.eu
Институт за литература
Елиас Канети
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пантелей Зарев. Големият, реалистичният държавник на съвременността
*** Младен Исаев пред Литературна мисъл
Луко Захариев. Поет на оптимизма (Младен Исаев на 75 години)
Николай Петев. „Светът е на тези, които обичат”

100 години от рождението на Георги Райчев
Елка Константинова. Георги Райчев

Профили
Петър Велчев. Димитър Методиев
Ваня Бояджиева. Владимир Голев

Димитър Ташков. Импресионизмът и пейзажната лирика на Кирил Христов
Ралица Маркова. Творческият път на Рафаел Алберти (80 години от рождението на поета)

Из световната естетическа мисъл
Елиас Канети. Херман Брох

Научни съобщения. Документи
Никола Колев. Българистиката във Франция

Литературни списания от ГДР, ФРГ и Франция 114

Преглед
Христо Йорданов. Любен Каравелов от проф. Л. В. Воробьов
Панко Анчев. Нешо Бончев от Иван Сестримски
Елена Томова. Славянские рукописи XV - XVI веков в научной библиотеке Московского университета (Поступления 1964 - 1978 годов). Опис