Issue 9, 1982


Литературна мисъл
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Каназирска
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Танев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Сергей Райков
info@litmis.eu
Институт за литература
Феликс Кузнецов
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Райнова
info@litmis.eu
Институт за литература
Тончо Шейтанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Снежина Николова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

60 години от създаването на СССР
Феликс Кузнецов, (Москва). Неокончателни изводи
Васил Колевски. Максим Горки - теоретик на социалистическия реализъм
Маргарита Райнова. Художествената интерпретация на образа на Емелян Пугачов в руската съветска литература
Тончо Шейтанов. Прозата на Василий Щукшин и традициите на руската класическа литература
Маргарита Каназирска. Към проблема за епичното в романите Иван Кондарев на Емилиян Станев и Тихият Дон на Михаил Шолохов

Профили
Христо Стефанов. Георги Джагаров
Димитър Танев. Слав Хр. Караславов

220 години от написването на История славянобългарска
Михаил Коларов. Паисий Хилендарски и Захарий Орфелин

Научни съобщения. Документи
Георги Вълчев. Естонското литературно присъствие у нас

Литературни списания от ГДР, Австрия, Франция и Италия 128

Преглед
Снежина Николова. България в научните интереси на Константин Велики
Сергей Райков. Българският роман след Девети септември от Тончо Жечев
Любомир Стаматов. Димитър Талев от Александър Спиридонов