Issue 7, 1982


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Мигел де Унамуно
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иванка Васева
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Игор Золотуски
info@litmis.eu
Институт за литература
Юлиан Вучков
info@litmis.eu
Институт за литература
Нино Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Пенева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

*** Академик Емил Георгиев
Илия Тодоров. Дякон Васил Левски
Юлиан Вучков. Пиесите на Рачо Стоянов
Елена Димитрова. Стилът на Фурнаджиев
Едвин Сугарев. Между везните на колебанията и пламъка на революцията
Игор Золотуски (Москва). Блок и Гогол

Из световната естетическа мисъл
Мигел де Унамуно. Рицарят на печалния образ
Мигел де Унамуно. За ерудицията и критиката

Проблеми на художествения превод
Нино Николов. В легендарния свят на детството
Енчо Мутафов. Преводите на книги по изкуствата - 1981 г.

Научни съобщения. Документи
Виолета Пенева. Спомени на Никола Пенев за неговия брат - проф. Боян Пенев
Христо Дудевски. Николай Островски и неговият роман Как се каляваше стоманата у нас (Нови материали)

Литературни списания от ФРГ, Италия и Испания 138

Преглед
Георги Цанков. Пътищата на българските символисти от Стоян Илиев
Иванка Васева. Преводът и българската култура, сборник
Веселин Вапорджиев. Werner Herden, Wege aur Volkfront Schriftsteller im antifaschistischen Bündnis