Issue 6, 1982


Литературна мисъл
Петър Велчев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Трифон Банков
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Кунчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гърдев
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Пантелеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Юрий Давидов
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Инджов
info@litmis.eu
Институт за литература
Донка Петканова-Тотева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Донка Петканова. Приемственост между стара и нова българска литература
Видка Николова. Из Биография на двойника. Асен Разцветников
Петър Велчев. Разцветников като поет-преводач
Миглена Николчина. Героя-утопия
Нина Пантелеева. За изключителната личност и тълпата в поезията на Пенчо Славейков
Славчо Иванов. Полемичният патос в литературната критика на Йордан Маринополски

По страниците на сп. Вопросы литературы
Юрий Давидов (Москва). Две схващания за нихилизма (Достоевски и Ницше)

Проблеми на художествения превод
Никола Инджов. Строители на вавилонска кула (За превода на съветската проза през 1981 г.)
Михаил Неделчев. Преводна белетристика от западни и неславянски литератури през 1981 г.
Божидар Кунчев. Преводната поезия от класически и съвременни автори

Научни съобщения. Документи
Боньо Ст. Ангелов. Книжовникът Дойно Граматик
Боньо Ст. Ангелов. За старобългарския книжовник от XV в. Дяк Андрей

Литературни списания от Франция

Преглед
Трифон Банков. Киприян. Старобългарски и староруски книжовник от Невена Дончева-Панайотова
Георги Гърдев. Достоевски и проблемите на българската литература от Ангел Анчев
Илия Конев. Paul Cornea, Regula jocului

Хроника
Христо Стефанов. Априлска литературна дискусия ’82