Issue 3, 1982


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Жана Николова-Гълъбова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пирин Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Райна Тотева
info@litmis.eu
Институт за литература
Сергей Райков
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Шайкевич
info@litmis.eu
Институт за литература
Венцеслав Начев
info@litmis.eu
Институт за литература
Валентина Радинска
info@litmis.eu
Институт за литература
Антоанета Войникова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Петев
info@litmis.eu
Институт за литература
Марта Савова
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Станчев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

120 години от рождението на Братя Миладинови
Венцеслав Начев. Творци на българската обнова
Румяна Дамянова. Идеите на Братя Миладинови, отразени в писмата им

Валентина Радинска. Биография на едно стихотворение (95 години от рождението на Димчо Дебелянов)

Чуждестранната наука за българската култура
Б. А. Шайкевич (Одеса). Септемврийската литература и изобразително изкуство през 1923 - 1927 г.

Антоанета Войникова. Опит за нов прочит на Михал Мишкоед (Към въпроса за раждането на българската комедия)
Николай Аретов. П. Р. Славейков и някои жанрооформящи процеси в българската възрожденска белетристика
Жана Николова-Гълъбова. Стефан Цвайг - живот и творческа същина
Сергей Райков. Достоевски - геният на съмнението (Разговор с проф. Борис Бурсов)

Профили
Иван Попиванов. Камен Калчев
Николай Петев. Добри Жотев

Научни съобщения. Документи
Райна Тотева. Житейският път на Димчо Дебелянов
Пирин Бояджиев. Към въпроса за литературните източници на Вазовото стихотворение Векът

Литературни списания от ФРГ и Канада

Преглед
Георги Цанков. Анализи от Димитър Кирков
Любомир Стаматов. Никола Вапцаров. Нови изследвания и материали, сборник
Марта Савова. Gerard Genette, Introduction a l’architexte

Хроника
Красимир Станчев. Средновековната българска култура - между Изтока и Запада