Issue 10, 1981


Литературна мисъл
Магда Карабелова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Анисава Милтенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Гранитски
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитрина Михайлова
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Снежана Зарева
info@litmis.eu
Институт за литература
Марина Чемоданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Хилде Фай
info@litmis.eu
Институт за литература
Ана Подвързачова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

70 години от рождението на Пантелей Зарев
ЛМ - Вместо приветствие

1300 години българска държава
Магда Карабелова-Панова. Исторически извори и историческа правда в Старопланински легенди от Йордан Йовков
Александър Кьосев. Мотивът за древното в българската литература от 20-те години на XX в.

Чуждестранната наука за българската култура
Хилде Фай (ФРГ). Българското културно наследство в Германия - Григорий Цамблак на вселенския събор в Констанц, 1418 г.

90 години от рождението на Иван Мешеков
Александър Йорданов. Литературнокритическите възгледи на Иван Мешеков

Снежана Зарева. Между доброто и злото. (Наблюдения върху „Под манастирската лоза” от Елин Пелин и „Антихрист” от Емилиян Станев)
Димитрина Михайлова. Пенчо Славейков и творчеството на Пушкин
Иван Гранитски. Поетическото самосъзнание като воля за движение
Веселин Вапорджиев. Типологични аналогии на Нощем с белите коне с романите Кипенберг на Дитер Нол и Хомо фабер на Макс Фриш
(Наблюдения върху някои преводи от немски език)
Веселин Вапорджиев. Един живот като роман

Научни съобщения. Документи
Ана Подвързачова. Малко повече спомени
Стоян Илиев. Писма между Иван Радославов и Тодор Траянов
Марина Чемоданова. Трудно поприще

Литературни списания от Австрия, Куба и САЩ

Преглед
Пантелей Зарев. Проблеми на теорията на сатирата от Росица Димчева
Вихрен Чернокожев. Асен Разцветников от Любомир Стаматов
Анисава Милтенова. Черноризец Храбър. О писменехь от Алда Джамбелука-Коссова
Панко Анчев. Монолог с вариациями от Игор Золотуски