Issue 5, 1981


Литературна мисъл
Бистра Ганчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Тенев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Чолаков
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Чуждестранната наука за българската култура
Войчех Галонзка (Краков). Примитивът и неговите функции в българската поезия между двете световни войни

Ванда Смоховска-Петрова. Първата белетристична творба в новата българска литература
Бистра Ганчева. За жанровата характеристика на пътеписите на Светослав Минков

Анализи
Никола Георгиев. Епилог от Петко Славейков и епилогът на един етап от българската поетика

Профили
Димитър Тенев. Дончо Цончев

Научни съобщения. Документи
Стефан Чолаков. Български писатели на страниците на в. Заря (1935 - 1944)
Иван Павлов. Марксистки принос в чехословашкото литературознание
Михаил Топалов. Из разговорите ми с проф. Димитър Михалчев

Литературни списания от ГДР, ФРГ и Австралия

Преглед
Ралица Маркова. Поемата за Сид от Тома Ст. Томов
Веселин Вапорджиев. Kulünstlerische Avantgarde von Karlheinz Bark, Dieter Schlenstedt und Volfgang Thierse. Сборник