Issue 3, 1981


Литературна мисъл
Рая Кунчева
Institute for literature, BAS
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Йонка Найденова
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Велизар Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Станчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петер Юхас
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Цолов
info@litmis.eu
Институт за литература
Диониз Дюришин
info@litmis.eu
Институт за литература
Цветана Кръстева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

1300 години българска държава
Красимир Станчев. Литературата на българите-католици през XVII- XVIII в. и преходът от Средновековие към Възраждане

Чуждестранната наука за българската култура
Петер Юхас (Будапеща). Източният произход на тюркобългарската и унгарската Легенда за чудния елен

Катя Бъклова. До Чикаго и назад и някои моменти от развитието на българския пътепис през 80-те и 90-те години
Ангел Анчев. Георги Райчев и Достоевски
Димитър Цолов. Размишления върху кинодраматургията на Валери Петров
Вихрен Чернокожев. Стоян Каролев
Христина Балабанова. Карел Чапек: човекът и неговото истинско битие
Диониз Дюришин (Братислава). Един противоречив проблем в теория на междулитературния процес

Научни съобщения. Документи
Велизар Илиев. Захари Стоянов и Иван Шишманов за Г. Е. Лесинг
Йонка Найденова. За първите преводи на Шандор Петьофи на български език

Литературни списания от Унгария, ФРГ и Австрия

Преглед
Страхил Попов. Българската марксическа критика и развитието на националната ни литература от Георги Димов
Ралица Маркова. Летопис на българската драма от Ваня Бояджиева
Рая Кунчева. Русское стихосложение XIX в. Материалы по метрике и строфике руских поэтов, сборник

Хроника
Цветана Кръстева. XXV международна конференция на ориенталистите в Япония