Issue 1, 1981


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Сюпюр
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Балчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ерика Кнудсен
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Кирков
info@litmis.eu
Институт за литература
Оскар Уайлд
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Нерлих-Златева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

10 години от речта на Тодор Живков пред XVI отчетно-изборна конференция на столичната организация ДКМС
Пантелей Зарев. Годишнини

1300 години българска държава
Петър Динеков. За историческото единство на българската литература
Георги Димов. Основни моменти и тенденции в развитието на българската литературоведска мисъл от Освобождението до Първата световна война

Чуждестранната наука за българската култура
Елена Сюпюр (Букурещ). Българската интелигенция в Румъния през XIX в. до Освобождението
Ерика Кнудсен (Дания). За характера на Гоголевото влияние върху творчеството на Каравелов и Вазов

Панко Анчев. Интелигенцията в роман Иван Кондарев”

Анализи
Димитър Кирков. Цената на духовната победа („Цената на златото” от Генчо Стоев)

Из световната естетическа мисъл
Оскар Уайлд. Критикът като творец

Елена Нерлих-Златева. Червено и черно за героя, за автора и за още някои неща

Анкети
Стефан Коларов. С жизнена и художествена правда (В света на Георги Караславов)

Научни съобщения. Документи
Владимир Балчев. Нови сведения за ранното творчество на Петко Славейков
Любен Георгиев. Сладкодумният и мъдър събеседник 178

Литературни списания от ФРГ и Испания

Георги Цанков. Житейската драма на Яворов от Никола Гайдаров
Ванда Смоховска-Петрова. Penczo Slawejkow. Tradycyonalizm i nowatorstwo от Тереса Домбек-Виргова

Хроника
ЛМ - IV конгрес на СБП