Issue 9, 1980


Литературна мисъл
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Дора Колева
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Пършев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лидия Велева
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Великов
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Славова
info@litmis.eu
Институт за литература
Цанка Рашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Снежина Николова
info@litmis.eu
Институт за литература
Евгения Макаренко
info@litmis.eu
Институт за литература
Станьо Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Г. П. Бердников
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

100 години от рождението на Йордан Йовков
Страхил Попов. Воин-хуманист-поет
Лидия Велева. За някои промени във военната проза на Йовков
Станьо Георгиев. Бележит майстор на художественото слово
Дора Колева. Проблемът за твореца и творчеството в художествената интерпретация на Йордан Йовков

Анализи
Цанка Рашева, Маргарита Славова. Наблюдения върху поетическата ономастика в Йовковия разказ „Шибил”

Профили
Димитър Великов. Васил Попов

Г. П. Бердников (Москва). Творческото наследство на А. П. Чехов и съвременният свят
Стоян Илиев. Разцвет и залез на българския символизъм
Людмила Григорова. Наблюдения върху естетическите възгледи на немските и австрийските символисти

Научни съобщения
Снежина Николова. Към въпроса Йовков – Садовяну
Николай Пършев. Литературнокритическа дейност в сп. „Читалище”

Литературни списания от ФРГ и Франция

Преглед
Христо Стефанов. „В търсене на героя” от Милена Цанева
Лилия Кирова. „Гръцки литературни паралели” от Марин Жечев
Евгения Макаренко. „История русской литературы X – XVII веков”, сборник под редакцията на Д. С. Лихачов