Issue 7, 1980


Литературна мисъл
Атанас Бучков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Анисава Милтенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Пантелеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Стоянова
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Великов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пеньо Русев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илиан Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Крум Ацев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Медникаров
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Ангел Анчев. Достоевски и нашата литературна общественост
Пеньо Русев. Психология на художественотворческата дейност
Людмила Стоянова, Аспекти на фантастичното в белетристиката на Павел Вежинов
Нина Пантелеева. „Детството е вълшебен свят...”
Дочо Леков. Нови страни от делото на педагога и твореца Добри Чинтулов
Крум Ацев. Кръстопътят на древност и актуалност
Симеон Хаджикосев. Завръщане при Андерсен
Илиан Генов. Опит върху „Сид”

Научни съобщения
Христо Медникаров. Град Елена и прототипове от Елена в романа „Иван Кондарев”
Атанас Бучков. Наблюдения върху римата в поезията на Н. Й. Вапцаров

Литературни списания от Франция

Преглед
Анисава Милтенова. „Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете” от Куйо Куев
Христо Дудевски. „Литература, класа, народ. Социалистическата литература 1928 – 1944” от Желю Авджиев
Димитър Великов. „Философски проблеми в българската поезия” от Здравко Чолаков и „Поглед върху поезията” от Петър Велчев