Issue 6, 1980


Литературна мисъл
Христо Трендафилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Дженю Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Шайкевич
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Кирков
info@litmis.eu
Институт за литература
Снежина Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлана Семьонова-Гачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Армандо Трони
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

130 години от рождението на Иван Вазов
Снежина Панова. „Моралната карта” на времето

100 години от рождението на Димитър Бояджиев
Стефан Коларов. Между чаровния блян и трагичната безутешност

Пред 100-годишнината от рождението на Йордан Йовков
Елена Димитрова. Някои черти в творчеството на Йовков и Толстой

Дженю Василев. Публицистиката на Асен Златаров
Борис Шайкевич (Одеса). Съответствие и своеобразие в развитието на основните направления в българската литература и изобразителното изкуство от началото на 20-те години на ХХ в.
Светлана Семьонова-Гачева (Москва). „С усилия към бъдещето…” (Философията на Андрей Платонов)

Анализи
Никита Нанков. За робския ден и българската нощ („Една българка” от Иван Вазов)
Димитър Кирков. Мит и реалност („Дървото на греха” от Дико Фучеджиев)

Научни съобщения
Илия Тодоров. Неизвестни страници от анкетата на Иван Шишманов с Иван Вазов
Армандо Трони (Италия). Един стих на арабски в „Божествена комедия”

Литературни списания от ГДР, ФРГ, Дания

Преглед
Христина Балабанова. „Основи на славистиката и българистиката” от Емил Георгиев
Христо Трендафилов. „Естетически прелом в поезията на двадесетте години” от Розалия Ликова
Веселин Вапорджиев. „Positionsbestimmungen.Zur Geschichte marxistischer Theorie von Literatur und am Ausgangs des 19. Und Beginn des 20. Jahrhunderts”; „Dimityr Blagoev. Das Leben und die Literatur, Kritische Aufsatze zur bulgarischen Literatur”