Issue 5, 1980


Литературна мисъл
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Юрий Борев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Атанасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Сергей Райков
info@litmis.eu
Институт за литература
Марта Савова
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Гюзелев
info@litmis.eu
Институт за литература
Наташа Манолова
info@litmis.eu
Институт за литература
М. Стафецкая
info@litmis.eu
Институт за литература
Валтер Бенямин
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Гривек
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

110 години от рождението на Владимир Илич Ленин
Васил Колевски. В. И. Ленин и някои проблеми на литературознанието

Пред 1300-годишнината от основаването на българската държава
Васил Гюзелев. Възобновяването на българското царство в среднобългарската книжовна традиция
Емил Георгиев. Основни етапи и течения в развитието на българската литература през Възраждането

Ефрем Каранфилов. Комплексно изследване на художественото творчество

50 години от рождението на Пеньо Пенев
Стефан Коларов. Барабанчикът от строителните скели

Профили
Наташа Манолова. Милена Цанева

Александър Атанасов. Изкуството: знакова структура или неповторима образност?
Иван Радев. И. А. Бунин и българската литература
Ю. Борев, М. Стафецкая (Москва). Критиката и взаимодействията ѝ с близки духовни области

Шедьоври на естетическа мисъл
Валтер Бенямин. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост

Научни съобщения
Кирил Гривек. Спомени за Елин Пелин и Йордан Йовков

Литературни списания от СССР и Дания

Преглед
Георги Гетов. „Социалистическият реализъм в съвременната българска литература”, сборник
Сергей Райков. „Хуманизъм и творчество” от Светлозар Игов
Николай Дончев. „Etudes litteraires slavo–romanes” от Рикардо Пикио
Марта Савова. „Theories du symbole” и „Symbolisme et interpretation” от Цветан Тодоров

Хроника
ЛМ – Многообразие и единство в търсенията (творческа дискусия върху съвременната българска литература)