Issue 4, 1980


Литературна мисъл
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Гранитски
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Филчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Тенев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илиана Монова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пеньо Русев
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидара Делииванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Свиленов
info@litmis.eu
Институт за литература
В. П. Муромски
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Ц. Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

90 години от рождението на Тодор Павлов
Иван Гранитски. Полемичен и проникновен дух

Профили
Атанас Свиленов. Валери Петров

Пеньо Русев. Психология на художественотворческата дейност
Петър Филчев. Литература и детски театър. Сценична приказка
Любомир Тенев. Драматургията на Чехов
В. П. Муромски (Москва). За етическите норми на литературната критика
Веселин Вапорджиев. За литературната рецепция

Анализи
Илиана Монова. Реализация на мотива „самотно страдание” в две стихотворения

Научни съобщения
Стоян Ц. Даскалов. Единен и многолик (Спомени за Тодор Павлов)

Литературни списания от ФРГ и Италия

Преглед
Христо Стефанов. „Преди и след разстрела” от Пенчо Данчев
Панко Анчев. „Устроеното развитие на културата” от Георги Гачев
Божидара Делииванова. „Гьоте за литературата и изкуството”, сборник
Илия Конев. „Modele, imagini,privelisti” от Александру Дуцу
Христина Балабанова. „Основи на славистиката и българистиката” от Емил Георгиев

Хроника
* * * Из дейността на Института за литература през 1979 г.