Issue 3, 1980


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Златко Тасев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Екатерина Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Стоянова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Цолов
info@litmis.eu
Институт за литература
Генчо Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Любен Георгиев. Беседи със съветски литературоведи
Людмила Стоянова. Към въпроса за фантастиката като литературно-художествено явление

Профили
Златко Тасев. Петър Караангов

Стоян Илиев. „Фанатичен ратник и тълмач на символизма”
Вихрен Чернокожев. Баснописецът Подвързачов
Рикардо Пикио (Италия). Върху изколните структури в средновековната славянска проза

Научни съобщения
Екатерина Иванова. Към въпроса за първообразите в романа Тютюн

Анкети
Димитър Цолов. „Без поезия няма театър...” (При Любомир Тенев)

Литературни списания от ЧССР и Австрия

Преглед
Георги Цанков. „Историята като жива памет” от Кръстю Куюмджиев
Георги Вълчев. „Dejini slovenskej literarnej komparatistiky” от Д. Дюришин
Генчо Дончев. „Естетически и критически студии” от Шарл Бодлер