Issue 2, 1980


Литературна мисъл
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Пейо Димитров
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Жана Николова-Гълъбова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пирин Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пол Валери
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Пантелеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Еленков
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Кочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Стефанова
info@litmis.eu
Институт за литература
Евгения Макаренко
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

ЛМ - Дългосрочна програма за хармонично развитие на личността

Шедьоври на световната естетическа мисъл
Пол Валери. Въведение в метода на Леонардо да Винчи

Профили
Здравко Петров. Славчо Красински
Константин Еленков. Борис Делчев

Жана Николова-Гълъбова. Структура, психология и динамика на диалога
Нина Пантелеева. Проблемът за смисъла на човешкия живот в поезията на Пенчо Славейков
Николай Даскалов. „Пепелища” – роман за Наполеоновата епоха и полската съдба
Николай Цв. Кочев. Към въпроса за мимезиса в ранната християнска и византийска литература

Научни съобщения
Пирин Бояджиев. Цитати от Виктор Юго в творчеството на Иван Вазов
Евгения Макаренко. Изображението на древна България в съвременната украинска проза

Литературни списания от СССР и Белгия

Преглед
Ваня Бояджиева. „Димитър Методиев” от Наташа Манолова
Пейо Димитров. „Апокрифна литература и фолклор” от Донка Петканова

Хроника
Йорданка Стефанова. Международна научна конференция по случай 70-годишнината от рождението на Н. Й. Вапцаров