Issue 5, 1979


Литературна мисъл
Петър Велчев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пейо Димитров
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Г. Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Кунчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Великов
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Еленков
info@litmis.eu
Институт за литература
Илиана Монова
info@litmis.eu
Институт за литература
Снежина Панова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Константин Еленков. Мъдростта на времето

100 години от рождението на Ст. Л. Костов
Снежина Панова. Комедийна фантазност и груба реалност

Анкети
Людмила Григорова. Разговори у дома

Петър Велчев. В търсене на съвременния герой
Катя Янева. „Неспокойно съзнание” - бележки за художествената идея и нейната реализация
Димитър Великов. Българската литературна критика за Асен Разцветников

Анализи
Илиана Монова. „Кръстопът” и „Кръстопът на бъдещето” от Димчо Дебелянов (Опит за сравнение)

Ралица Маркова. Федерико Гарсиа Лорка като литературен критик

Научни съобщения. Документи
Пейо Димитров. Слово за братството в средновековната българска литература

По страниците на литературни списания от Полша, ФРГ, Италия

Преглед
Божидар Кунчев. „Статии” от Тончо Жечев
Елка Константинова. „Съвременният български роман” от Боян Ничев
Георги Гетов. „Алгебра и гармония” от Юрий Барабаш
Никола Г. Николов. „Очерки по истории славянских литературных связей”
Христина Балабанова. „Принципы сравнительного литературоведения” от Александър Дима
Илия Конев. Conceptul de istorie litterara in cultura romaneasca. Studiu si antologie de Paul Cornea; Jon Lungu, Scoala ardeleana. Momente si sinteze