Issue 10, 1979


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Богдан Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Кенанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Христов
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Великов
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иванка Ковачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Данаилов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛМ – Международна асамблея „Знаме на мира”

100 години от рождението на П. Ю. Тодоров
Страхил Попов. Интерпретацията на мита за несретника в идилиите на Петко Ю. Тодоров

60 години от рождението на Николай Хайтов
Димитър Великов. В безкрайния свят на човека

Емил Георгиев. Реализмът в литературата на балканските народи в общоевропейски контекст
Симеон Хаджикосев. Поетика на български символизъм
Николай Аретов. „Житие и страдания грешнаго Софрония” и западноевропейският просвещенски роман
Иванка Ковачева. Жанрова специфика на българската авторизирана приказка
Богдан Богданов. Литературния герой преди литературата

Научни съобщения. Документи
Христо Йорданов. Дневникът на Стоян Загорчинов
Славчо Данаилов. Непубликувани писма на Димитър Подвързачов до Николай Лилиев
Димитър Христов. Непубликувани писма от д-р Кръстев

По страниците на литературни списания от СССР и Полша

Преглед
Надежда Александрова. „Литературна критика и литературен процес” от Георги Димов
Георги Цанков. „Подвижният човек” и „Време и художествено единство” от Енчо Мутафов
Димитър Кенанов. „Димитър Кантакузин” от Георги Данчев
Веселин Вапорджиев. Funktion und Wirkung. Soziologische Untersuchungen zur Literatur und Kunst