Issue 9, 1979


Литературна мисъл
Славчо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пирин Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Пачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Игор Золотуски
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Стоянова
info@litmis.eu
Институт за литература
Юлия Обретенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ирина Захариева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЕРЖАНИЕ

60 години от рождението на Богомил Райнов
Чавдар Добрев. Поезията на Богомил Райнов
Христо Стефанов. Новата проза на Богомил Райнов 23

Стефан Коларов. Човекът и поетът Вапцаров
Людмила Стоянова. Елементът на фантастичното в прозата на Йордан Радичков

Анкети
Юлия Обретенова. Емил Манов

Славчо Иванов. Страшимир Кринчев - литературен критик
Цветанка Атанасова. Кръгът „Мисъл” и „европеизирането” на българската литература
Пирин Бояджиев. Атанас Стоянович Кипиловски - този непознат възрожденец

Научни съобщения. Документи
Игор Золотуски (Москва). Мигновено отклонение
Николай Дончев. Писма от проф. Енрико Дамиани

По страниците на литературни списания от СССР и Италия

Преглед
Илия Пачев. „Bulgarische marxistische Literaturteorie und Literaturkritik 1891-1941”
Ирина Захариева. „Русская советская поэзия. Традиции и новаторство 1946-1975 г. г.”

Хроника
Й. С. Защитени кандидатски дисертации