Issue 7, 1979


Литературна мисъл
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Иван Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йонка Найденова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Бумбалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Луко Захариев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Кирков
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Вандов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пред 70-годишнината от рождението на Никола Вапцаров
Димитър Кирков. Личността на Вапцаров

Профили
Иван Попиванов. Ефрем Каранфилов
Здравко Петров. Лиляна Стефанова

Иван Вандов. Прогресивната литературна мисъл, 1941-1944 г.
Васил Колевски. Смирненски и символизмът
Любен Бумбалов. Идеологическата същност на феноменологичните и екзистенциалистичните възгледи за художественото творчество
Богдан Богданов. Проблеми на жанра в античния роман за Александър Македонски
Йонка Найденова. Българската литература през погледа на унгарската литературна критика

Научни съобщения. Документи
Христо Дудевски. Българо-украинско-рускит литературни взаимоотношения в периода между двете световни войни
Николай Дончев. Писма на Салвадоре Куазимодо

По страниците на литературни списания от ГДР

Преглед
Луко Захариев. „Между фолклора и литературата” от Петър Динеков
Ваня Бояджиева. „Съвременници” от Атанас Свиленов
Христо Йорданов. „История литовской литературы”
Иван Павлов. „Речник на българските писатели” на чешки език

Хроника
Александър Панов. Симпозиум по проблемите на периодизацията на българската литература