Issue 2, 1979


Литературна мисъл
Рая Кунчева
Institute for literature, BAS
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георгий Гачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Трифон Банков
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Спиридонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Холевич
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Л. И. Ровнякова
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Златева
info@litmis.eu
Институт за литература
Йежи Русек
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

75 години от рождението на Георги Караславов
Александър Спиридонов. Крупен социалистически реалист
Георги Тахов. Георги Караславов: Житие и литература

Христо Стефанов. Сред младата поезия
Георги Цанев. Константин Петканов и неговият роман „Морава звезда кървава”
Рая Кунчева. Българският осмосричник - метрика и ритмика
Панко Анчев. Жестокият свидетел
Енчо Мутафов. Поетиката на Иво Андрич и проблеми на българския тип писател
Георги Гачев (Москва). Подвигът на миропознанието

Научни съобщения. Документи
Л. И. Ровнякова (СССР). Войната от 1877-1878 г. и Освобождението на България в руската мемоаристика

По страниците на литературни списания от ГДР и ФРГ

Преглед
Трифон Банков. „Из историята на старобългарската и възрожденската литература” от Боню Ангелов
Богдан Богданов. „Византийская эстетика” от В. В. Бычков и „Поэтика ранневизантийской литературы”
Елена Златева. „Literatur im Epochenumbruch”, сборник

Хроника
Йорданка Холевич. Година на плодотворно сътрудничество
Йежи Русек (Полша). Още нещо за Паисий Хилендарски в Полша