Issue 10, 1978


Литературна мисъл
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Филчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Шишкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Попова
info@litmis.eu
Институт за литература
Веска Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Златева
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Младен Исаев
info@litmis.eu
Институт за литература
Т. Журавльова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ал. Зверев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Слави Боянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Калина Цанева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Минчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Дмитрий Лихачов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

ЛМ – С ръста на епохата

80 години от рождението на Христо Смирненски
Николай Даскалов. Христо Смирненски и Иржи Волкер
Веска Иванова. Сатирата на Смирненски
Желю Авджиев. Белетристът Смирненски

Магдалена Шишкова. Черти от профила на Димитър Талев
Младен Исаев. Виден революционен поет
Т. Журавльова. (Москва). Концепцията за човека в историческите романи на Емилиян Станев
Петър Филчев. Към въпроса за спецификата на историческата драма
Петър Динеков. Христо Г. Данов и българската литература
Д. С. Лихачов (Ленинград). Автобиографиите на Софроний Врачански и Авакум Петров

По страниците на сп. „Вопросы литературы”
Ал. Зверев. Светлината на Толстой

Научни съобщения, спомени
Вихрен Чернокожев. Ведбал и Димитър Подвързачов
Катя Попова. Христо Смирненски по страниците на списание „Червен смях”
Георги Данчев. Неизвестен дамаскин на даскал Тодор Пирдопски от началото на XIX в.
Елена Златева. Йохан Волфганг Гьоте, неговият „Вилхелм Майстер” и френската буржоазна революция
Слави Боянов. Пиер Ронсар

По страниците на литературни списания от СССР и ФРГ

Славчо Иванов. „Иван Вазов. Сборник по случай 125-годишнината от рождението на писателя”
Ангел Анчев. „Творческая индивидуальност’ писателя и развитие литературы” и „Художественное творчество, действительность, человек” от М. В. Храпченко
Калина Цанева. „Pokolenia literackie” от Казимеж Вика

Хроника
Георги Минчев. Една година списание „Палеобулгарика”