Issue 9, 1978


Литературна мисъл
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Екатерина Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Холевич
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Любенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Милка Бочева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Славов
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Балевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

150 години от рождението на Л. Н. Толстой
Милка Бочева. Някои тенденции в Толстоевата проза
Ангел Анчев. Войната и нейните герои в творчеството на Лев Толстой и Йордан Йовков
Николай Даскалов. Темата за Наполеон у Толстой и Жеромски

Профили
Христо Стефанов. Любомир Левчев

Ефрем Каранфилов. Човекът в своето време
Исак Паси. Естетиката на Гьоте
Иван Славов. Пародията в контекста на модернистичната ирония
Людмила Григорова. Бодлер. Естетически възгледи

Научни съобщения. Документи
Любен Любенов. Римната система на Ботевата поезия
Екатерина Иванова. Димитър Димов - години на учение. Университет
Васил Балевски. Метаморфозите на една тема
Николай Дончев. Писма на професор Луиджи Салвини

По страниците на литературни списания от ГДР

Преглед
Христо Йорданов. „Срещи с миналото” от Георги Цанев
Иван Радев. „Съвременност и наследство” от Пантелей Зарев
Йорданка Холевич. „Васил Друмев - живот и дело” от Дочо Леков

Хроника
* * * Защитена докторска дисертация