Issue 6, 1978


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Мирчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Кочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Лазаров
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Елевтеров
info@litmis.eu
Институт за литература
Дора Иванова-Мирчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Милка Бочева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

ЛМ – Петият конгрес на МАЛК
Светлозар Игов. Поетика на критиката

Георги Димов. Реквием за академик Михаил Арнаудов
Стойко Лазаров. Изследванията на Михаил Арнаудов върху психологията на литературното творчество

Сабина Беляева. Анимализмът у Йовков
Стефан Елевтеров. Повестите на Иван Вазов
Дора Иванова-Мирчева. Кирило-методиевските традиции в литературния български език през вековете
Николай Кочев. Към въпроса за връзката на византийската християнска естетика с античността
Богдан Мирчев. Между отчаянието и надеждата. Проблемът за кризата на човека в творчеството на Волфганг Борхерт

Научни съобщения. Документи.
Илия Тодоров. Неизвестни писма и ръкописи на Иван Вазов в архива на Атанас Илиев

По страниците на литературни списания от СССР, Дания и Франция

Преглед
Христо Стефанов. Началото на една поредица (Литературни анкети: „Емилиян Станев” от Иван Сарандев и „Ламар” от Михаил Тошков)
Георги Цанков. „Наблюдения над литературното развитие” от Елка Константинова
Милка Бочева. „Национальное своеобразие русской литературы” от Куприянова и Макогоненко
Боньо Ангелов. Съветско издание на „Автобиографията...” на Софроний Врачански