Issue 5, 1978


Литературна мисъл
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Дора Колева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Стойчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Шишкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Дамянова
info@litmis.eu
Институт за литература
Джанернесто Дал’Альо
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

85 години от рождението на Елисавета Багряна
Розалия Ликова. Аспекти от поетическия свят на Елисавета Багряна

Анкети
Стефан Коларов. В света на Георги Караславов

Методологически проблеми на литературната история
Магдалена Шишкова. Проблеми и методи на литературната история
Илия Конев. Просвещение, Възраждане и възрожденски като литературни и общи термини на българската историография

Чавдар Добрев. Наблюдения върху поетиката на Атанас Далчев
Панко Анчев. Светът в представите и нормите на героите на Илия Волен
Цвета Дамянова. Някои аспекти на ренесансовия мироглед - сходства и различия с Българското Възраждане

Въпроси на художествения превод
Дора Колева. Ана Ахматова в преводите на Елисавета Багряна
Джанернесто Дал’Альо. „Божествена комедия” на български език

Научни съобщения. Документи.
Тодор Стойчев. Делото на Васил Воденичарски
Георги Вълчев. Надежди и упования

По страниците на литературни списания от ГДР, Австрия и Канада

Преглед
Георги Гетов. „Литературните уроци на Луначарски” от Георги Пенчев
Богдан Богданов. „Поэтика мифа” от Е. М. Мелетинский