Issue 2, 1978


Литературна мисъл
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Чирпанлиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Бумбалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Мильо Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Анна Серафимова
info@litmis.eu
Институт за литература
Веска Живкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Германов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

100 години от Освобождението на България
Милена Цанева. Иван Вазов и Освобождението на България
Иван Радев. Освобождението и българската литература
Георги Димов. Българската литературно-теоритическа и критическа мисъл в годините непосредствено преди и след Освобождението

Анкети
Румяна Дамянова. Литературна анкета с Илия Волен

Любен Бумбалов. Бележки върху някои страни от методологията на съвременната буржоазна литературна наука
Анна Серафимова. Условността на фантастичното
Стоян Илиев. Оригинална ли е естетиката на символизма
Веска Живкова. Някои аспекти на един възможен диалог

Научни съобщения. Документи
Мильо Петров. Две писма на Николай Лилиев
Симеон Хаджикосев. „Ангелът на Шартър” от Далчев и „Ангелът на Юга” от Рилке

По страниците на литературни списания от СССР, Холандия и Италия

Преглед
Георги Германов, „Русско-болгарские фольклорные и литературные связи”, сборник, т. I и II
Георги Гетов. „Аспекти и образи” от Иван Попиванов
Ваня Бояджиева. „Ангел Каралийчев” и „Младен Исаев” от Стефан Коларов
Стефан Чирпанлиев. „Живот се дава за живот” от Иван Сарандев

Хроника
* * * Защитени дисертации