Issue 1, 1978


Литературна мисъл
Мариана Тодорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Г. Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Гайдаров
info@litmis.eu
Институт за литература
Христина Станева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

ЛМ – Третата национална конференция на младите литературни творци

100 години от рождението на П. К. Яворов
Страхил Попов. Личност и лирически изказ (Опит за психосоциология на личността - лирически характер в поезията на П. К. Яворов)
Надежда Александрова. Мястото на поемата „Нощ” в творческия път на П. К. Яворов
Никола Гайдаров. Между живота и смъртта (Глава от книга под печат. Предисловие - Кръстьо Куюмджиев)

Анализи
Радосвет Коларов. „Обесването на Васил Левски” и поетиката на Ботев (Опит за още една интерпретация)

Никола Г. Николов. Проникване на социалистически идеи във възрожденския ни печат
Христина Станева. Публицистичният стил на Георги Димитров
Елена Златева. В търсене на единството със себе си и със света (Херман Хесе и неговите романи)

Научни съобщения. Документи.
Анелия Лукова. Непознати Яворови бележки върху драмата „Зидари” на П. Ю. Тодоров
Христина Балабанова. Разговор с академик Ладислав Штол

По страниците на литературни списания от ГДР и ГФР

Преглед
Мариана Тодорова. „Българският разказ между двете световни войни” от Михаил Василев
Георги Тахов. „Иван Мирчев” от Петър Тонков