Issue 10, 1977


Литературна мисъл
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Каназирска
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Пачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Дженю Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Радевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Станчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Климентина Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Джамбазки
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

60 години от Великата октомврийска социалистическа революция
Пантелей Зарев. Октомврийската революция на нашата култура
Христо Радевски. Октомври
Илия Пачев. А. В. Луначарски и някои въпроси на теорията на социалистическия реализъм
Любен Георгиев. Историческите корени на нашата общност (при Димитрий Лихачов)
Маргарита Каназирска. Измеренията на творческите взаимовръзки

150 години от рождението на П. Р. Славейков
Соня Баева. Две поколения-две епохи (Петко и Пенчо Славейкови)
Панко Анчев. Мотивът за смъртта в поезията на П. Р. Славейков

Дженю Василев. Публицистиката на Майстора. 73
Климентина Иванова. Патриарх Евтимий и агиографската традиция в средновековната литература

Научни съобщения, спомени
Христо Дудевски. Руската съветска литература у нас в годините между двете световни войни
Христо Джамбазки. Христо Радевски и съветската поезия

По страниците на литературни списания от ГДР, Унгария, Холандия

Преглед
Красимир Станчев. „Литературата на втората българска държава” от Емил Георгиев
Енчо Мутафов. „Художественные проблемы италианского Возрождения” от Михаил Алпатов