Issue 9, 1977


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Каназирска
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Кенанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лила Мончева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Емил Георгиев. Науката, литературата и изкуството - граничещи и обединяващи ги сфери
Георги Цанков. Превъплъщенията на героя в съвременната българска проза
Лила Мончева. Аспекти на героиката в староруската и старобългарската литература

Методологически проблеми на литературната история
Ванда Смоховска-Петрова. Българската литературна история в общославянски контекст
Никола Георгиев. Към предисторията на бъдещата история на българската литература (Методологически размисли)

Анализи
Милена Цанева. Лирически патос и художествена структура („Кочо, или Защитата на Перущица” от Иван Вазов)

Исак Паси. Мисли за човека (Паскал, „Мисли”)

Научни съобщения
Димитър Кенанов. Патриарх Евтимий и неговото житие за Иван Рилски

По страниците на литературни списания от СССР, Дания, Белгия

Преглед
Христо Стефанов. „С Асен Разцветников в живота и поезията” от Камен Зидаров
Маргарита Каназирска. „Художественные открития Михаила Шолохова” от Ф. Бирюков
Боньо Ангелов. „Пергаментные рукописи библиотеки Акад. Наук СССР. Описание русских и славянских рукописей XI – XVI веков” от Н. И. Бубнов, О. П. Лихачева и В. Ф. Покровская