Issue 7, 1977


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Симеон Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Танев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Спиридонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ерика Кнудсен
info@litmis.eu
Институт за литература
Русин Русинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Мешеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Топенчаров
info@litmis.eu
Институт за литература
Снежана Петкова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

ЛМ - Третият конгрес на българската култура

100 години от рождението на Елин Пелин
Радосвет Коларов. Бележки към поетиката на Елин Пелиновия разказ
Русин Русинов. Работата на Елин Пелин над езика в повестта „Гераците”
Иван Мешеков. Елин Пелин (Фрагменти из непубликувана критическа студия)

Владимир Топенчаров. Въпроси на богомилството

Профили
Христо Стефанов. Симеон Султанов

Снежана Петкова. Полигенезис на българския хумор
Симеон Янев. Типове лиризация в съвременната българска проза и тенденциите на синтетичното изображение
Ерика Кнудсен (Дания). Силата и красотата на женските образи у Димитър Талев

Научни съобщения
Димитър Танев. Емануил Попдимитров и Константин Балмонт
Георги Попов. Шестдесет минути с Морис Дрюон

По страниците на литературни списания от СССР, Дания

Преглед
Георги Цанков. „Юноши” от Ефрем Каранфилов
Ваня Бояджиева. „Чертите на гения” от Пенчо Данчев
Александър Спиридонов. „Незавършени разговори” от Симеон Султанов