Issue 6, 1977


Литературна мисъл
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Парашкевов
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Радка Кърпачева–Даскалова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Марина Чемоданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Младен Исаев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кичка Диамандиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Бойка Вапцарова
info@litmis.eu
Институт за литература
Луиджи Делла Гата
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

70 години от рождението на Младен Исаев
Младен Исаев пред „Литературна мисъл”
Стефан Коларов. Човешката песен на поета

Методологически проблеми на литературната история
Тончо Жечев. Бележки по методологически въпроси на българската литературна история

Кичка Диамандиева. Поемата като литературен жанр
Петър Парашкевов. Списание „Мисъл” и детската литература
Александър Шурбанов. Необикновените пътешествия на Джонатан Суифт
Владимир Свинтила. Далечните пейзажи у Шекспир

Десет години списание „Обзор”
ЛМ - Посланик на българската култура

Научни съобщения
Бойка Вапцарова. Из „Летопис за живота и дейността на Никола Вапцаров”
Марина Чемоданова. Към въпроса за просветителството на Друмев

По страниците на литературни списания от Австрия, Франция.

Преглед
Панко Анчев. „В света на Христо Ботев” от Петър Динеков
Радка Кърпачева. „Окървавено навечерие” от Георги Германов
Христо Стефанов. „Съблазните на пътуването” от Яко Молхов
Георги Данчев. „Големият свят на руската литература” от Д. С. Лихачов

Писмо до редакцията
Луиджи Делла Гата. Необходимо разяснение