Issue 5, 1977


Литературна мисъл
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Холевич
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Пантелеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Еленков
info@litmis.eu
Институт за литература
Дмитрий Ф. Марков
info@litmis.eu
Институт за литература
Татяна Георгиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Малина Блъскова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пред 60-годишнината от Великата октомврийска социалистическа революция
Любен Георгиев. Съветски литературоведи пред „Литературна мисъл”

Константин Еленков. Завършек на крупно научно дело

По страниците на сп. „Вопросы литературы”
Дмитрий Ф. Марков. Исторически отворена система за правдиво изображение на живота

Профили
Христо Йорданов. Неуморен ревнител на партийната правда (В. М. Озеров на 60 години)

Розалия Ликова. Основни художествени насоки в българската поезия през 20-те години
Симеон Хаджикосев. Към естетиката на българския символизъм
Любомир Стаматов. Д-р К. Кръстев - години на учение
Нина Пантелеева. Любовта като етичен проблем в поезията на Пенчо Славейков

Въпроси на художествения превод
Александър Шурбанов. Съпреживеният Шекспир
Татяна Георгиева. Цената на поетическото слово

Научни съобщения
Малина Блъскова. Редакторът Антон Страшимиров и литературния живот от началото на века

По страниците на литературни списания от ГДР, Италия, САЩ

Преглед
Йорданка Холевич. „Въпроси на българското народно творчество” от Цветана Романска
Георги Тахов. „Законно и незаконнородени умове” от Здравко Петров
Кирил Топалов. „Съчинения” от Тодор Пеев
Стефан Коларов. „Противоречивият свят на Яворов” от Стоян Илиев