Issue 4, 1977


Литературна мисъл
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Мариана Тодорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Мечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Филчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Елевтеров
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Огнянова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Емил Георгиев. Славянските литератури и общоевропейското литературно развитие през XVIII век
Елена Огнянова. Хитър Петър - герой на българската фолклорна проза
Константин Мечев. Софроний Врачански. (Нравствен идеал и жизнен път)

80 години от смъртта на Алеко Константинов
Стефан Елевтеров. Проблемът за единството на образа и единството на произведението в „Бай Ганьо”
Катя Бъклова. Фейлетонистът Алеко Константинов

Петър Филчев. За нравствения опит на Брехтовите герои

Научни съобщения
Николай Даскалов. Витезслав Халек за юнашките песни на българския народ
Георги Данчев. Неизвестен сборник на дяк Андрей с Цамблакови съчинения

По страниците на литературни списания от ГФР и Франция

Преглед
Любомир Стаматов. Време за литературни истории (За т. IV от История на българската литература)
Мариана Тодорова. „Общуване с поезията” от Минко Бенчев