Issue 3, 1977


Литературна мисъл
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Аврамов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Лидия Велева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Тонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

90 години от рождението на Димчо Дебелянов
Любен Георгиев. Елегичният свят на Димчо Дебелянов
Христо Стефанов. Димчо Дебелянов в развитието на българската поезия

Тончо Жечев. Утвърждаване естетическата широта и историческите перспективи на социалистическия реализъм
Михаил Василев. Промени в художественото мислене. (Наблюдения върху българския разказ между двете световни войни)

Профили
Цветанка Атанасова. Минко Николов
Стефан Коларов. Радой Ралин

Методологически проблеми на литературната история
Елка Константинова. Някои проблеми на периодизацията на нашата литература след Освобождението
Лидия Велева. По някои въпроси на нашата литературна традиция

Росица Димчева. Сатирата и утопията в „Утопия” на Томас Мор
Димитър Аврамов. Естетиката на Шарл Бодлер

Научни съобщения
Ангел Тонов. Христо Ботев и Адам Мицкевич

По страниците на литературни списания от СССР, Румъния, Франция, Австрия.

Преглед
Милена Цанева. „Жрецът воин” от Стоян Каролев
Илия Конев. „Александър Веселовский и современность” от И. К. Горски