Issue 2, 1977


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Снежина Николова
info@litmis.eu
Институт за литература
Емилиян Станев
info@litmis.eu
Институт за литература
Румяна Йовева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание
70 години от рождението на Емилиян Станев
Емилиян Станев пред „Литературна мисъл”
Светлозар Игов. Увод към поетиката на Емилиян Станев
Панко Анчев. Национален характер и историческа съдба в романа „Иван Кондарев”
Румяна Йовева. Принципи на структуриране на образите в историческите романи на Емилиян Станев

Снежина Николова. Йон Лука Караджале. (По случай 125 години от рождението му)
Людмила Григорова. Поетите от „Парнас”. Естетически възгледи

Анализи
Радосвет Коларов. Между мрака и светлината. (Наблюдения върху поемата на Иван Вазов „Паисий”)
Иван Попиванов. Мотивът за революционните борби в цикъла на Пенчо Славейков „Харамии”

Текстология
Дочо Леков. Ролята на атрибуцията при изясняване на идейно-творческите позиции на българските писатели през Възраждането

Научни съобщения. Документи
Георги Вълчев. Финландски дневници и мемоари от 1877-1878

По страниците на литературни списания от ГФР

Преглед
Георги Цанков. „Елегия за мъртвите дни”, „Този странен занаят”, „Третият път” от Богомил Райнов
Стефан Коларов. „Те останаха в моите спомени” от Вичо Иванов
Сабина Беляева. „Въпроси на психологическото майсторство” от Любен Бумбалов