Issue 7, 1976


Литературна мисъл
Стефан Кожухаров
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Г. Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Мирчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Холевич
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Елевтеров
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Куюмджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Свинтила
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Недялков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Атанас Илиев. Близки и далечни кръгозори в поезията на Багряна
Георги Димов. Българската марксическа теоретико–критическа мисъл и проблемите на социалистическата литература между двете световни войни. Ч. II

Методологически проблеми на литературна история
Стефан Кожухаров. Към въпроса за обема на понятието „старобългарска поезия”
Кръстьо Куюмджиев. Животът на литературните форми (есе)

Стефан Елевтеров. Жанрово–типологична еволюция на пътеписа през Възраждането
Владимир Свинтила. „Error humanitatis” (Опит в Шекспировия патетичен епос)

Анкети
Христо Недялков. Срещи и разговори със Стоян Загорчинов

Научни съобщения. Документи
Ванда Смоховска-Петрова. За влиянието на Юлиус Словацки върху „Кървава песен” на Пенчо Славейков
Иван Радев. Оценката на Димчо Дебелянов за поезията на Пенчо Славейков

Литературни списания от ГДР, Франция, Холандия

Преглед
Цветанка Атанасова. Литература и общество от Тончо Жечев
Никола Г. Николов. Возникновение русской науки о литературе. Сборник 135
Богдан Мирчев. Verteidigung der Menschheit

Хроника
Йорданка Холевич. Ботеви дни в Букурещ