Issue 6, 1976


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Игор Золотуски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Кирков
info@litmis.eu
Институт за литература
Марина Чемоданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Мая Славова
info@litmis.eu
Институт за литература
Методи Лилов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Шестият конгрес на съветските писатели

Панко Анчев. Социалната проблематика на Илия Волен
Димитър Кирков. Историческият път на жанровата теория
Методи Лилов. Критерии за оценката на литературния език
Георги Данчев. Поетът Димитър Кантакузин

Исак Паси. Ларошфуко: Максими и размисли
Богдан Богданов. Митът в литературния процес на античността
Игор П. Золотуски. „Записки на един луд” и „Северна пчела”

Научни съобщения. Документи
Георги Цанев. Антон Страшимиров и неговият роман „Роби”
Марина Чемоданова. Нови документи за Васил Друмев (По повод 75-годишнината на писателя)

Литературни списания от СССР, Румъния, ГФР, Холандия

Преглед
Георги Цанков. Научните публикации на „Под игото” от Милена Цанева
Страхил Попов. Най-българското време. Книга за „Записките” на Захари Стоянов Ефрем Каранфилов
Христо Стефанов. Силуети от Кръстьо Куюмджиев
Стефан Коларов. Образи и идеи в „Обикновени хора” от Александър Спиридонов
Мая Славова. Съкровено, извоювано. Из историята на съветската литература от Алексей Метченко.