Issue 5, 1976


Литературна мисъл
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Анисава Милтенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Мариана Тодорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Холевич
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Пантелеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Мильо Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Стефанова
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Й. Бернщейн
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

120 години от рождението на Димитър Благоев
Кирил Василев. Велик теоретик на българското работническо движение
Георги Димов. Българската марксическа теоретико-критическа мисъл и проблемите на социалистическата ни литература между двете световни войни

Методологически проблеми на литературна история
Боян Ничев. Методологически проблеми на българската литературна история. (Предварителни бележки към постановката на въпроса)
Йорданка Холевич. Фолклорът и литературните жанрове през Възраждането

По страниците на „Вопросы литературы”
Й. Бернщейн. Съвременни аспекти на социалистическия реализъм. Жанровата структура на съвременния роман

Анализи
Радосвет Коларов. Структура на идейно-художествения свят в поемата на Гео Милев „Септември”
Николай Даскалов. Романтическият образ на националния подем в творчеството на двама славянски поети

Научни съобщения
Мильо Петров. Димчо Дебелянов и Жан Мореас

Литературни списания от ГДР

Преглед
Мариана Тодорова. Аз не си спомням, аз живея… (Веселин Андреев) от Наташа Манолова
Нина Пантелеева. Теоретични проблеми на българската антифашист поезия от Здравко Чолаков
Енчо Мутафов. Вопросы литературы и эстетики. Художественная литература от М. Бахтин
Илия Конев. Европейский романтизм

Хроника
Йорданка Стефанова. Юбилейна научна сесия „Априлското въстание и българската литература”
Анисава Милтенова. Втори международен симпозиум „Търновска книжовна школа”