Issue 4, 1976


Литературна мисъл
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Анисава Милтенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Спиридонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Мирчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Пантелеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Данаилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Галина Минчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Румяна Арнаудова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Литература, достойна за зрялото социалистическо общество

Александър Спиридонов. Георги Караславов и средното поколение белетристи
Иван Радев. Съвременното българско село в творчеството на двама белетристи

110 години от рождението на П. П. Славейков
Георги Цанев. Пенчо Славейков – личност и творчество
Нина Пантелеева. Естетическите възгледи на Славейков за същността на творчеството и своеобразието на твореца

Исак Паси. Портрети на нравите. Лабрюйер: „Характери”
Петър Динеков. Иван Вазов на прехода между две епохи
Росица Димчева. Теорията на Р. Елиът за произхода на сатирата
Богдан Мирчев. Поезия и истина у Е. Т. Хофман

Научни съобщения. Документи
Анисава Милтенова. Някои наблюдения върху „История славеноболгаского народа” от А. Нескович
Галина Минчева. Из дневника на един Алеков племенник
Славчо Данаилов. Писма на Асен Златаров до Николай Лилиев

Литературни списания от ГДР и ГФР

Преглед
Румяна Арнаудова. Литературен процес и художествено творчество. Сборник, посветен на 60-годишнината на акад. Пантелей Зарев
Георги Гетов. Идейно-художествени особености на съвременния литературен процес
Панко Анчев. Критически хроники от Яко Молхов