Issue 2, 1976


Литературна мисъл
Бистра Ганчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

20 години от Априлския пленум
Здравко Петров. Априлският път
Тончо Жечев. Историческият роман след Априлския пленум

100 години от Априлската епопея
Георги Димов. Априлската епопея и националният литературен процес
Емил Георгиев. Априлското въстание в славянските литератури
Дочо Леков. Традициите на Каравелов и Ботев и българската революционна журналистика и публицистика по време на Априлското въстание
Любомир Георгиев. Пръв опит да се напише роман за Априлското въстание. („Десетдневно царуване” от А. П. Шопов)
Ванда Смоховска-Петрова. Полски роман за Априлското въстание („В зори” от Т. Т. Йеж)

Кирил Топалов. Художествена мироструктура на българската възрожденска поезия
Бистра Ганчева. За езика на Константин Константинов

Научни съобщения, спомени
Георги Вълчев. Ехото на българска епопея от 1876 г. в Словашко
Николай Дончев. Ив Гандон

По страниците на литературни списания от Полша и САЩ

Преглед
Ваня Бояджиева. Литературни портрети от Пантелей Зарев
Панко Анчев. Литература на изменящия се свят, сборник
Георги Гетов. Теории, школы, концепции. Сборник под ред. На Ю. Борев

Хроника
М. Ц. Научна сесия за Иван Вазов в Братислава
В. В. Научен симпозиум за Иван Вазов в Берлин