Issue 1, 1976


Литературна мисъл
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Холевич
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Невяна Дончева-Панайотова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Джамбазки
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Храпченко
info@litmis.eu
Институт за литература
Мая Славова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. Лиричното и епичното в творчеството на Веселин Андреев

Пред стогодишнината от Априлската епопея
Ефрем Каранфилов. Художникът Захари Стоянов

100 години от рождението на Анатолий Луначарски
Здравко Петров. Великият естет на революцията

Петър Динеков. Проблеми на многотомната литературна история

По страниците на „Вопросы литературы”
Михаил Храпченко. Размисли за системния анализ на литературата

Михаил Василев. Българският разказ между двете световни войни: новото в типологията на героя
Йорданка Холевич. Сантиментализмът и литературното развитие през Възраждането
Росица Димчева. Произход на сатирата
Соня Баева. По следите на ръкописите. Текстологически наблюдения върху поетическото творчество на Петко Славейков

Научни съобщения. Документи.
Христо Джамбазки. Георги Бакалов и Трифон Христовски
Илия Тодоров. Първият опит за създаване на оригинална българска драма
Боньо Ст. Ангелов. Похвали за цар Симеон
Невяна Дончева-Панайотова. Кога и къде е написано „Похвално слово за Киприан” от Григорий Цамблак

Литературни списания от Франция, Италия, ГДР.

Преглед
Мая Славова. Българи. Кн. III от Ефрем Каранфилов. 162
Христо Стефанов. Масовата култура от Богомил Райнов
Христо Йорданов. Съвременност и минало от Георги Пенчев

Хроника
* * * Из дейността на Института за литература през 1975 г. и през шестата петилетка
Румяна Дамянова. Защитена кандидатска дисертация: „Съвременният цикъл разкази – идейни и естетически особености” от Сабина Беляева