Issue 6, 1975


Литературна мисъл
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Дора Колева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Г. Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Свиленов
info@litmis.eu
Институт за литература
Донка Петканова-Тотева
info@litmis.eu
Институт за литература
Олга Дейкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Йежи Шлизински
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Мирчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Вичо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. Поет и драматург
Вихрен Чернокожев. Философските поеми на Пенчо Славейков
Олга Дейкова. Стихът на Вазов в първите му сбирки
Донка Петканова-Тотева. Старобългарският книжовник и античната литература
Йежи Шлизински. Рецепцията на делото на Паисий Хилендарски в Полша през последните шестдесет години
Кирил Мирчев. Правописният въпрос през Възраждането

Илия Волен на 70 години
Дора Колева. За някои моменти в творческото развитие на Илия Волен (По непубликувани творби)

Ефрем Каранфилов на 60 години
Атанас Свиленов. Зряло творческо дело

Научни съобщения, спомени
Вичо Иванов. Г. П. Стаматов в моите спомени
Иван Радев. За драмата „Хаджи Димитър” на Любен Каравелов

По страниците на литературни списания от ГДР, Англия

Преглед
Катя Янева. Неуморният обвинител от Симеон Правчанов
Георги Гетов. Традиции и жанр от Симеон Янев
Никола Г. Николов. Социалистическая литература и современны литературной процесс от А. И. Овчаренко
Христо Йорданов. Избранные стихотворения от Веселин Ханчев

Хроника
Сабина Беляева. Защитена кандидатска дисертация „Идейно- естетически измерения на съвременния герой в прозата на Андрей Гуляшки и Камен Калчев” от Катя Бъклова