Issue 4, 1975


Литературна мисъл
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Валентин Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Гечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Мариана Тодорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Дженю Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Луко Захариев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Станчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомира Парпулова
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Радославова-Попова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Георги Цанев. Среща с миналото. Списание „Нов път”

95 години от рождението на Йордан Йовков
Любомира Парпулова. Йордан Йовков и българският фолклор

Съвременни поети
Любомир Стаматов. Първан Стефанов
Мариана Тодорова. Поезия на времето и осъзнатия риск (М. Берберов)

Валентин Ангелов. Прогресът в изкуството. Проблеми, критерии, фази
Стефан Гечев. Към въпроса за авторството на Храбровата апология
Емил Георгиев. Краткото житие на Климент Охридски в ново осветление

Спомени и материали
Лилия Радославова-Попова. Писма на Георги Бакалов до Иван Радославов
Дженю Василев. Борис Шивачев – комедиограф

По страниците на литературни списания от Полша, ГДР, ГФР, Англия, Италия

Преглед
Елка Константинова. Страници за прозата от Иван Цветков
Никола Георгиев. Zarys wersyfikacji bulgarskiej от Atanas Slawow
Луко Захариев. Критически претворения от Любен Георгиев
Красимир Станчев. Хилядолетна литература от Донка Петканова-Тотева

Хроника
ЛМ. Ново списание „Български фолклор”
Катя Янева, Катя Бъклова. Защитени кандидатски дисертации