Issue 3, 1975


Литературна мисъл
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Трифон Банков
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Атанасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Луко Захариев
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Станчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Радонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Петрана Хаджийска
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Блажиев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

125 години от рождението на Иван Вазов
* * * Вазов в творческото развитие на съвременни писатели. Изказвания от Дора Габе, Христо Радевски, Георги Караславов, Атанс Далчев, Емилиян Станев, Николай Хайтов, Павел Матев, Йордан Радичков, Петър Карангов
Никола Георгиев. От Хилендар до Шипка

Петър Динеков. Текстология и литературна история
Мария Радонова. Черти на творческия процес у Вапцаров
Елена Димитрова. „Записки от мъртвия дом” в творчеството на Достоевски
Цветанка Атанасова. Светослав Минков и диаболизмът
Луко Захариев. Екатерина Ненчева

Научни съобщения, документи
Петрана Хаджийска. Иван Хаджийски
Трифон Банков. Един български разказ от XVIII в.

По страниците на литературни списания от Полша, Югославия, Франция, САЩ, ГФР

Преглед
Александър Атанасов. Тодор Павлов и проблемите на литературната теория, история и критика от Георги Димов
Сабина Беляева. Високо при извора от Светлозар Игов
Красимир Станчев. Страници из историята на старобългарската литература от Боньо Ст. Ангелов
Катя Бъклова. Българският разказ до Първата световна война от Михаил Василев
Георги Гетов. Публицистика и критика от Тодор Абазов
Катя Янева. Критически записки от Наташа Манолова
Богдан Богданов. Две книги върху проблемите на византийската литература (А. П. Каждан. Книга и писатель във Византии и Византийская литература. Сборник)
Любен Блажиев. Реализм и художественная условност от Виктор А. Дмитриев