Issue 6, 1974


Литературна мисъл
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Огнян Сапарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Свиленов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Кузева
info@litmis.eu
Институт за литература
Афродита Алексиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Симона Георгиева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Полемика
Атанас Натев. Прагът на чоглавото
Огнян Сапарев. Импресионистичаната и / или аналитична критика
* * * Бележка на редакцията

Любен Георгиев. Поетическата полемичност на Димитър Методиев
Стоян Илиев. Естетиката на символизма
Кирил Топалов. Някои проблеми на комичното и възрожденската ни проза
Донка Петканова-Тотева. Реторическата проза през Средновековието
Людмила Григорова. Проблемът за художника и за изкуството в литературата на немския романтизъм

Научни съобщения. Документи
Афродита Алексиева. Атанас Богориди и списание „Ермис о логиос”

По страниците на литературни списания от СССР, Полша, Югославия, ГДР, ГФР, Франция, Дания

Преглед
Йордан Василев. Проблемы поэтики и истории литературы. Сборник статей
Атанас Свиленов. Живот с книги. 1942 – 1972 от Тодор Боров
Йорданка Кузева. Въпроси на литературната теория от Иван Попиванов
Стефан Коларов. Път размирно метежен от Симеон Правчанов
Симона Георгиева. Литературни статии от Петко Тотев
Христо Йорданов. Октомври и българо-съветските литературни връзки през тридесетте години от Любомир Павлов
Николай Дончев. Saint-Beuve et le XVIIIème siècle ou comment les révolutions arrivent от Roger Fayolle

Хроника
Й. А. Международна конференция „Актуални проблеми на съвременната българска литература”
Ил. Т. Съвещание на текстолози - слависти