Issue 5, 1974


Литературна мисъл
Бистра Ганчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Силвия Бакърджиева-Лекова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Стоян Каролев. Естетическият спор Славейков – Вазов
Тончо Жечев. Българската литературна панорама през погледа на Пантелей Зарев
Росица Димчева. По някои проблеми на теорията на сатирата
Борис Делчев. Бележник на писателя
Бистра Ганчева. Присъствието на автора в художествената проза Константин Константинов
Богдан Богданов. Аристотеловата „Поетика”, трагедията и някои съвременни проблеми

Материали
Силвия Бакърджиева-Лекова. Списание „Полско-български преглед” и проникването на полската литература в България

По страниците на литературни списания от Полша, ГДР, ГФР, Франция, Англия, САЩ, Австралия

Преглед
Панко Анчев. Българският символизъм и европейският модернизъм от Симеон Хаджикосев
Ванда Смоховска-Петрова. Literatury slowianskie o drugiej wojnie swiatowej, сборник