Issue 4, 1974


Литературна мисъл
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Величко Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Свиленов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Куюмджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Янков
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Неделчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Димков
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

30 години свободно литературно развитие
Васил Колевски. Партията и литературата
Тончо Жечев. Девети септември и развитието на българския роман
Здравко Петров. Тридесет години социалистическа поезия
Ваня Бояджиева. Развитието на българската драматургия през тридесетилетието
Елка КонстантиноваКръстьо Куюмджиев. Тридесет години българска повест и разказ
Николай Янков. Детската литература през последните 30 години
Георги Димов. Проблеми на литературознанието в социалистическа България

Енчо Мутафов. „Съдбовност” и музикалност на една поетическа тема
Атанас Свиленов. При Дамян Дамянов. Литературна анкета.
Страхил Попов. Оптимистичната оценка на нашето съвремие
Петър Тодоров. Дончо Цончев
Георги Неделчев. Работникът в белетристичното творчество на Коста Странджев
Никола Георгиев. Ботевата балада „Хаджи Димитър” (Опит за разбор)

Материали и документи
Николай Димков. Писма от Рачо Стоянов и до него

Преглед
Любомир Стаматов. Панорама на българската литература . Т. IV от Пантелей Зарев
Величко Вълчев. Три литературни библиографии („Съветска художествена литература в България”; „Съвременни български писатели”; „Български език и литература”)