Issue 1, 1974


Литературна мисъл
Людмила Боева
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Огнян Сапарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Мирчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна Грашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Олга Дейкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Цветана Антова
info@litmis.eu
Институт за литература
Петко Тотев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ивайло Знеполски
info@litmis.eu
Институт за литература
Пиринка Пенкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Атанас Натев. Разговор с Емилиян Станев: Достоверност и истина
Петко Тотев. Гротеската в политическата сатира на Георги Кирков
Клео Протохристова. Принципи на изображение в поезията на Ботев
Олга Дейкова. Приносът на П. Р. Славейков за създаване на българската метрика
Ивайло Знеполски. Социология на детективския роман
Богдан Мирчев. Проблеми на следвоенното литературно развитие в Германия

Научни съобщения, материали и документи
Цветана Антова. Писма на Николай Лилиев до Боян Пенев
Иван Радев. Бунин и литературните среди у нас

По страниците на литературни списания от Полша, Югославия, Англия, Австрия.

Преглед
Огнян Сапарев. Подстъпи към теория на драмата от Атанас Натев
Георги Гетов. Литература, изкуство, общество от Пенчо Данчев
Лиляна Грашева. Развитие русской литературы X – XVII веков. Эпохи и стили от Д. С. Лихачов
Людмила Боева. Русская стхотворная культура XVII века от А. М. Панченко
Николай Дончев. Du style slassique от Yves Gandon
Пиринка Пенкова. Gogol’ – păvikrungger hos Karavelov, Vazov og Sremac от Erika Knudsen