Issue 5, 1973


Литературна мисъл
Симеон Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Боева
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Мечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Недялков
info@litmis.eu
Институт за литература
Сава Гановски
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Волен
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Трашлиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ян Кошка
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Сава Гановски. По някои въпроси в диалога на XV философски конгрес
Кирил Топалов. Неоскърбените светове на една поезия
Стефан Коларов. Септемврийските пориви на един съзряващ художник
Людмила Боева. Протопоп Авакум и неговото „Житие”. Към въпроса за формиране на жанровете в староруската литература
Борис Делчев. Срещи и разговори с Константин Константинов

VII международен конгрес на славистите - Варшава

Илия Конев, Константин Мечев. Към единна концепция за славянските литератури и европейския литературен процес
Симеон Янев. Движение на разказа от фрагментарност към монолитност

Михаил Арнаудов на 95 години
Георги Димов. Един дълголетен и плодотворен живот, отдаден на българознанието

Полемика
Васил Колевски. За една рецензия и не само за нея

Спомени, материали
Христо Недялков. Димитър Талев сред народа. 75 години от рождението на писателя
Илия Волен. Константин Константинов
Иван Трашлиев. Спомен на Фран Гундруш за Иван Вазов
Боньо Ст. Ангелов. Нови вести за Дамаскин Студит

По страниците на литературните списания от ГДР, Полша, Франция, Англия, Австрия

Преглед
Ваня Бояджиева. Профили на съвременници от Здравко Петров
Ян Кошка (Братислава). Българската книга в Чехословакия
Христо Тодоров. La conscience critique от Georges Poulet

Хроника
Л. П. Симпозиум по въпросите на българския фолклор
М. Б. Защитена кандидатска дисертация: Искра Панова „Вазов, Елин Пелин, Йовков - майстори на разказа”