Issue 3, 1973


Литературна мисъл
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Г. Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Тонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Елевтеров
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомира Парпулова
info@litmis.eu
Институт за литература
Блага Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Попова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ласло Илеш
info@litmis.eu
Институт за литература
Ечка Дамянова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Елисавета Багряна на 80 години
Блага Димитрова, Йордан Василев. Дни черни и бели

Мария Попова. Философска тематика в „Легенда за Сибин” и „Антихрист”
Енчо Мутафов. Амбивалентното начало в прозата на Йордан Радичков
Катя Янева. Пролетарската сатира и хуморът на Чудомир
Любомира Парпулова. За реализацията на метафората. Животът на един международен приказничен сюжет в българския фолклор
Ангел Тонов. „В темница” на К. Величков и развитието на българската мемоаристика
Дочо Леков. Чинтулов и народното творчество
Ласло Илеш (Будапеща). Историческите пътища на унгарската социалистическа литература

Спомени
Христо Йорданов. Когато ние – мъртвите – възкръснем...

По страниците на литературни списания от СССР, Франция, Полша, Англия ГФР

Преглед
Кирил Топалов. Христо Ботев. Живот и дело от Иван Унджиев и Цвета Унджиева
Никола Г. Николов. В прекрасния свят на поезията от Младен Исаев
Стефан Елевтеров. Литературни портрети и проблеми от Боян Ничев
Ваня Бояджиева. Критика и белетристика от Иван Цветков
Никола Георгиев. The critical Path от Northrop Frye. Опит върху социологичния контекст на литературната критика
Клео Протохристова. Проза и време от Симеон Хаджикосев
Ечка Дамянова. Stosunki literackie polsko-bulgarskie